• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศตำแหน่งว่างในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 กสถ. แจ้ง ก.จ.จ ก.ท.จ ก.อบต. ยืนยันตำแหน่ง และอัตรา ที่มีความประสงค์ให้ กสถ. จัดสอบแข่งขันแทน (ภาค ก. ภาค ข. ภาค ค.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศตำแหน่งว่างในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556

โรงพยาบาลเจ้าพยายมราช (จังหวัดสุพรรณบุรี) รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา 5 - 11 พฤศจิกายน 2556


โรงพยาบาลเจ้าพยายมราช (จังหวัดสุพรรณบุรี) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักทรัพยากรบุคคล และนักประชาสัมพันธ์ รวม 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 พฤศจิกายน 2556

โรงพยาบาลเจ้าพยายมราช (จังหวัดสุพรรณบุรี) รับสมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่ง
 • นักวิชาการเงินและบัญชี 
 • นักทรัพยากรบุคคล 
 • นักประชาสัมพันธ์ 
รวม 6 อัตรา

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 พฤศจิกายน 2556

>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<

----------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2556


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2556

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่ง นิติกร

จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2556

>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<

----------------------------------------------------------------------------------

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครพนักงานราชการ 7 อัตรา 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556


กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สหโภชน์ กะลาสี ช่างเครื่องเรือ และนายท้ายเรือ รวม 7 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่ง
 • นักวิชาการเผยแพร่ 
 • เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
 • สหโภชน์ 
 • กะลาสี 
 • ช่างเครื่องเรือ 
 • นายท้ายเรือ 
 รวม 7 อัตรา

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556

 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<

----------------------------------------------------------------------------------

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดรับสมัครสอบ 2556 ล่าสุดเปิดรับสมัครวันที่ 18 พ.ย. 56


อัพเดทล่าสุด 23 ตุลาคม 2556 
กสถ.รับสมัครสอบบรรจุ ขรก. 18 พ.ย. ดึงดีเอสไอ-ป.ป.ช. ร่วมตรวจทุจริต เครือข่ายแนะทางแก้โกง-เวียนเทียน

นายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการเปิดสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั่วประเทศ หลังการแจ้งตำแหน่งว่างกว่า 7,500 อัตรา ล่าสุด มีกำหนดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป คาดว่าจะสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข. ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในเดือนมกราคม 2557 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบบรรจุในศูนย์สอบภูมิภาคทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งต่อไปมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบจะยื่นข้อเสนอรายละเอียดขั้นตอนการสอบทั้งหมดให้คณะกรรมการ จากนั้นผู้เกี่ยวข้องต้องชี้แจงเหตุผล และข้อสงสัยของ กสถ.ได้ทุกประการ

 “ปัญหาที่น่าหนักใจที่สุดในสนามสอบต่างจังหวัด 10 ศูนย์ คือ การทุจริตจากข้อสอบรั่ว และการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่ง ซึ่งได้ขอให้กรมสอบสวนพิเศษ (ดีเอสไอ) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมตรวจสอบ ส่วน กสถ.จะเปิดรับการร้องเรียนผ่านสายด่วนคอลเซ็นเตอร์ เนื่องจากการสอบในต่างจังหวัดเป็นปัญหาที่ควบคุมได้ยาก ทั้งการใช้กรรมการคุมสอบ การลักลอบนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ทุจริต รวมทั้งเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มีไม่เพียงพอกับสนามสอบที่มีจำนวนมาก คาดว่าจะมีผู้เข้าสอบกว่า 6 แสนคน” นายอัษฎางค์กล่าว

นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ คณะกรรมการกสถ. และคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (กท.) กลาง กล่าวว่า การจัดสอบในศูนย์สอบ ทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้สอบแต่ละจังหวัดประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยขอให้ตัวแทนสถาบันเสนอเงื่อนไขในการจัดสอบให้ชัดเจน พร้อมเสนอมาตรการป้องกันการทุจริต ยอมรับว่มีความเสี่ยงและหลายฝ่ายหวั่นวิตกมาก ได้ขอให้การสอบบรรจุเสร็จสิ้นภายใน 4 เดือน หลังจากก่อนหน้านี้ขั้นตอนการตัดสินใจเพื่อสรรหาสถาบันที่จัดสอบล่าช้ามาก กระทบอัตราบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ อปท.ทั่วประเทศ

 นายภูธร นิ่มนวล อดีตประธานเครือข่ายบัญชีบรรจุท้องถิ่น กล่าวว่า มีข้อเรียกร้องให้แก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบบรรจุข้าราชการ อปท. โดยระบุว่า กรณี อปท. เปิดสอบบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขัน ผู้นั้นต้องดำรงตำแหน่งใน อปท. นั้นอย่างน้อย 5 ปี ไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนย้ายได้แทน หลักการเดิมที่ให้โยกย้ายได้ภายใน 2 ปี หรือตามเหตุผลความจำเป็นของผู้บริหาร อปท. เพื่อป้องกันการเวียนเทียนบรรจุ


(ขอบคุณ http://iqepi.com/11839/)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดรับสมัครสอบ 2556 ตำแหน่งว่างสายงานระดับ1 จำนวน 27 ตำแหน่ง 1761 อัตรา สายงานระดับ2 จำนวน 33 ตำแหน่ง 3651 อัตรา สายงานระดับ3 จำนวน 37 ตำแหน่ง 2498 อัตรา สายงานระดับ 4 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศตำแหน่งว่างในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 กสถ. แจ้ง ก.จ.จ ก.ท.จ ก.อบต. ยืนยันตำแหน่ง และอัตรา ที่มีความประสงค์ให้ กสถ. จัดสอบแข่งขันแทน (ภาค ก. ภาค ข. ภาค ค.)

ตำแหน่งว่าง
สายงานระดับ 1 จำนวน 27 ตำแหน่ง 1761 อัตรา
สายงานระดับ 2 จำนวน 33 ตำแหน่ง 3651 อัตรา
สายงานระดับ 3 จำนวน 37 ตำแหน่ง 2498 อัตรา
สายงานระดับ 4 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<


ได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป็นผู้ออกข้อสอบ โดยจัดสอบ 10 ศูนย์สอบทั่วประเทศ

----------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา 21 - 31 ตุลาคม 2556


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร นายช่างเทคนิค และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวม 3 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2556

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่ง
 • นิติกร 
 • นายช่างเทคนิค
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
รวม 3 อัตรา

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2556

>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<

----------------------------------------------------------------------------------